• Regulamin

§ 1. Dane firmy
 1. Właścicielem Sklepu Internetowego steel-gift.com działającego pod adresem https://steel-gift.com jest
  Jowira Rafał Wiejak
  ul. Rzemieślnicza 4
  13-100 Nidzica 
  NIP: 9840112616
  REGON: 519587325
 2. Adres korespondencyjny, oraz adres do wysyłania zwrotów i reklamacji jest ten sam.
§ 2. Dokonywanie transakcji
 1. Klient składając zamówienie zawiera umowę sprzedaży ze Sklepem Internetowym www.steel-gift.com
 2. Klient może złożyć zamówienie poprzez stronę internetową steel-gift.com, telefonicznie, faxem lub na adres e-mail info@steel-gift.com. Dane kontaktowe sklepu znajdują się na stronie steel-gift.com
 3. W przypadku składania zamówień poprzez stronę internetową steel-gift.com wymagana jest rejestracja i zalogowanie do serwisu.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Klientowi przysługuje prawo wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych.
 5. Wszystkie ceny wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów są wiążące w momencie składania przez Klienta zamówienia. 
 6. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki, które ponosi Klient. Koszty wysyłki uzależnione są od łącznej wagi produktów i rodzaju dostawy. W szczególnych przypadkach Klientowi przysługuje darmowa dostawa.
 7. W sklepie steel-gift.com dostępne są następujące formy płatności:
  • za pobraniem (przy odbiorze),
  • przedpłata przelewem bankowym,
  • przedpłata kartą płatniczą.
  W przypadku przedpłaty termin zapłaty wynosi 10 dni od momentu złożenia zamówienia.
 8. Produkty prezentowane w cenach promocyjnych dostępne są do wyczerpania zapasów lub zakończenia promocji.

„Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro”

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

§ 3. Realizacja dostawy lub odbiór zamówionych towarów
 1. Zamówiony towar może być dostarczony na adres podany przez Klienta, lub do Punktu Odbioru Osobistego. Dostawy do Klienta realizowane są firmą kurierską lub Pocztą Polską.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • w pierwszym dniu roboczym od momentu złożeniu zamówienia, w przypadku wybranej płatność przy odbiorze,
  • w pierwszym dniu roboczym od momentu zaksięgowania przelewu, w przypadku wybranej przedpłaty przelewem lub kartą płatniczą.
 3. Czas wysyłki zamówienia uzależniony jest od terminu dostępności produktów, podanego w opisach produktów. W przypadku zamówienia produktów z różnym terminem dostępności, zamówienie będzie realizowane zgodnie z najdłuższym terminem dostępności. 
 4. Termin dostępności produktu podany jest w dniach roboczych i liczony jest od rozpoczęcia realizacji zamówienia. Termin dostępności jest orientacyjny i uzależniony od dostępności produktu w magazynie. Jeżeli dany produkt nie jest dostępny w zamówionej ilości, sklep steel-gift.com poinformuje o tym Klienta przed upływem terminu dostępności. W przypadku niedostępności produktu czas realizacji może się wydłużyć, lub realizacja może być niemożliwa. Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, wprowadzić zmiany w produktach, lub anulować zamówienie.
 5. Produkty dostarczane są bez wad, o ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej.
 6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
§ 4. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru
 1. Konsument dokonujący zakupów w Internetowym Sklepie steel-gift.com może bez podania przyczyn odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od dnia wydania rzeczy, zgodnie z zapisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
  Prawo to nie przysługuje w przypadku:
  • rzeczy nieprefabrykowanych, wykonanych według specyfikacji konsumenta,
 2. Klient może zrezygnować z zamówienia składając stosowne oświadczenie na piśmie. Wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się załączniku do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 3. W przypadku rezygnacji z zakupionego produktu Klient odeśle produkt na adres: 13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 4
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. W przypadku zwrotu towarów bardzo dużych lub ciężkich koszt zwrotu może być wyższy niż cena standardowej paczki pocztowej.
 6. Klient, który złożył zamówienie oświadcza, że został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy zgodnie z Ustawą wymienioną w § 3. pkt. 1.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami
 8. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 9. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
§ 5. Reklamacje
 1. W przypadku reklamacji Klient powinien skontaktować się z info@steel-gift.com
  Jowira, 13-100 Nidzica, Rzemieślnicza 4 poniedziałek - piątek, w godzinach 9:00-17:00 , tel. 601459632
 2. W przypadku reklamowania przez Klienta towaru Sklep steel-gift.com rozpatrując reklamację może zarządać dostarczenia przez Klienta reklamowanego towaru do magazynu sklepu mieszczącego się pod adresem 13-100 Nidzica, ul. Rzemieslnicza 4 s.c. wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
 3. Sklep steel-gift.com w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
§ 6. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie spory powstałe w trakcie realizacji zamówień Sklep steel-gift.com będzie się starał rozstrzygać z Klientami polubownie.
 2. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Właściwość sądu regulują stosowne przepisy KC.
 3. Konsument ma także możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o procedurach zgłaszania i rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 4. Konsument ma także możliwość skorzystania z platformy ODR (Online Dispute Resolution) do rozwiązywania sporów na szczeblu Unii Europejskiej. Platforma ODR dostępna jest bezpłatnie, również w języku polskim, pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych obowiązujących ustaw.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 06.11.2017
 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny